BİYOKİMYA        
MİKROBİYOLOJİ
ANDROLOJİ
PORTÖR TARAMA
DIŞ LABORATUVAR
Endokrinoloji
Hematoloji
İdrar/Gaita
Kln. biyokimya
Toksikoloji

Bakteriyoloji
Immunoloji
Mikoloji
Molekuler biyoloji
Parazitoloji
Seroloji
Viroloji

Sperm kültür antibiyogram
Sperm analizi
Kruger morfoloji incelemesi
Spermde fruktoz
Sperm vital inceleme
Sperm antikoru
Sperm yıkama

0 282 654 55 25
Bu internet sitesinin tüm hakları saklıdır ve Büyük İstanbul Laboratuvarına aittir.