GUATR ve HİPERTYROİDİ

Guatr nedir?

     Guatr, tyroid bezinin büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Tyroid bezinin yetersiz hormon ürettiği hastalığa hipotyroidi, çok fazla hormon ürettiği hastalığa ise hipertyroidi adı verilmektedir. Her iki durumda da tyroid  bezinde şişme ve büyüme ile karakterize guatr tablosu ortaya çıkabilir.
      Hipotyroidi hastalığında hem bezin büyüklüğü, hem de hormon yetersizliğine bağlı değişik şikayetler olurken, hipertyroidide aşırı hormon üretimine bağlı şikayetler ön plandadır. Bu yazıda sadece hipertyroidi tablosundan bahsedilecektir.  

Hipertyroidi nedir ?

     Tyroid bezinden salgılanan hormonların kontrolsüz olarak artışı durumunda hipertyroidi denilen klinik tablo meydana gelir. Tyroid bezinin aşırı uyarılması en sık Basedow-Graves hastalığında olur. Bu hastalık ülkemizde de en sık rastlanan hipertyroidi sebebidir. Hastalığın oluşumunda otoantikor adını verdiğimiz, vücudun kendi dokularına karşı oluşmuş protein yapısında maddeler rol oynamaktadır. Otoantikorların oluşumunda ise genetik önemli rol oynar, bu nedenle ailesinde bu hastalık olan bireylerde görülme sıklığı artmaktadır.

Hipertyroidi belirtileri nelerdir?

     Belirtiler uzun sürede ortaya çıktığı için , genellikle hastalar bunların hipertyroididen dolayı olduğunun farkına varamazlar. En sık görülen şikayet ve bulgular şöyledir;

Sinirlilik, alınganlık,
Kalp ritminde artış, çarpıntı,
Sıcağa karşı dayanıksızlık ve terleme,
Ellerde titreme,
Kilo kaybı,
Barsak hareketlerinde artma,
Tiroid bezinde büyüme,
Uyku bozuklukları,
Çabuk yorulma , bitkinlik,
Hafıza ve konsantrasyon bozukluğu,
Saçlarda incelme, seyrelme,
Adet kanamalarında azalma,
Gözlerin dışa doğru fırlaması (ekzoftalmi).   

Hipertyroidi tanısında kullanılan  laboratuar testleri nelerdir ?

     Tyroid hormonları T3, T4 (total ve free) ve TSH, hastalığın tanısında çok önemli yer tutan testlerdir. Ayrıca tyroide karşı oluşmuş otoantikorların tespiti, tyroid ultrasonografisi ve sintigrafi de kullanılan diğer tanı yöntemleridir.

Hipertyroidi nasıl tedavi edilir?

Hastalığın nedenine göre tedavi protokolü değişir. Hafif vakalarda ilaç tedavisi yeterli olurken, daha şiddetli vakalarda ve ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

0 282 654 55 25
Bu internet sitesinin tüm hakları saklıdır ve Büyük İstanbul Laboratuvarına aittir.