0 282 654 55 25
Bu internet sitesinin tüm hakları saklıdır ve Büyük İstanbul Laboratuvarına aittir.

Virüsün Çevre Şartlarına Duyarlılığı

Virüs, 56 °C'de 3 saatte veya 60 °C'de 30 dakikada ölür.

Formalin, iyot bileşikleri ve çamaşır suyu gibi dezenfektanlara dayanıksızdır.

Bunlara ilâveten virüsün, gübrede düşük ısılarda en az 3 ay canlı kaldığı, suda 22 °C'de 4 gün, 0 °C'de ise 30 gün canlılığını sürdürebildiği bilinmektedir.