KEMİK ERİMESİ (OSTEOPOROZ)

YUMURTALIK FONKSİYONUNU ÖLÇEN EN İYİ BELİRTEÇ:
ANTİ-MULLERIAN HORMON (AMH)

Son dönemlerde yoğunlaşan çalışmalar, yumurtalık (over) fonksiyonunu belirlemede en iyi göstergenin, Anti-Mullerian Hormon (AMH) olduğunu göstermektedir. Bilindiği gibi, bugüne kadar, bu amaçla genellikle FSH denen hormon kullanılmaktaydı. Çalışmalar FSH, Inhibin B ve Anti-Mullerian Hormon üçlüsünün bu amaçla birlikte kullanılabileceğini, ancak bunlar içinde AMH'nin diğerlerine oranla belirgin oranda güvenilir sonuç verdiğini göstermektedir.

AMH nedir?

Bu grup hormonlar dokulardaki gelişme ve farklılaşmada rol oynamaktadırlar.
AMH, erkeklerde testisler tarafından, kadınlarda ise yumurtalıklarda üretilmektedir.
AMH, postpubertal erkeklerde sperm hücre yapımının düzenlenmesinde, üretken yaştaki kadınlarda da follikül yapımının düzenlenmesinde önemli rol almaktadır.


Kadınlarda AMH'nin Salgılanması ve Fizyolojik Rolü?

Son bulgular, AMH'nin üreme çağındaki kadında hayati önemi olduğunu göstermektedir. AMH, folliküllerin primordial safhadan büyüme safhasına geçiş hızının düzenlenmesinde önemli role sahiptir. AMH, primordial follikül havuzunun tüketilme hızını yavaşlatarak koruyucu rol oynamaktadır. Aynı zamanda FSH'a bağlı follikül büyümesini inhibe ederek, foliküllerin büyüme hızını düzenlemektedir. 
Serum AMH düzeyi, normal menstruel siklus döneminde önemli oranda değişmemektedir. Folliküler, mid-siklus ve mid-luteal dönemlerde düzey birbirine yakın bulunmuştur.


FSH ile AMH'nin Temel Farkı Nedir?

Bilindiği gibi, hipofiz hormonları olan FSH ve LH, gonadların faaliyetinde etkilidirler. Ancak bunlar, dolaylı hormonlardır. AMH ve İnhibin B, direkt olarak testis ve overlerde üretildikleri için, testis ve over fonksiyonlarını doğrudan göstermektedirler.
Ayrıca FSH, menstruasyon döneminde değişkenlikler ve oynamalar göstermektedir. Menapoza geçiş döneminde de değişkenlikler sürmektedir. AMH ve İnhibin B ise daha stabil olup, daha güvenilir bir gösterge özelliğinde olan markerlardır.

AMH'nin Klinik Uygulama Alanları

Kadında:
Yumurtalık rezervini ve fonksiyonlarını değerlendirmek
Granulosa hücre tümörlerini araştırmak
Erkekte:
Testis fonksiyonunu ve infertiliteyi araştırmak
Pediatride
Erken veya geç ergenlik araştırması
Cinsiyet bozuklukları ve çift genital durumunun ayırıcı tanısında
Kriptorşidizm ve anorşidizmin ayırıcı tanısında

0 282 654 55 25
Bu internet sitesinin tüm hakları saklıdır ve Büyük İstanbul Laboratuvarına aittir.